לכל הפוסטים
 

הכוח של חבורה ולימוד תורה -שיעור בספר רסיסי לילה

מסגרת תומכת מתניעים קבוצה Feb 13, 2018

מתוך השיעור השבועי של מתי וכסלר

 

רסיסי לילה – ר' צדוק – אות א

[א] האדם בעולם הזה צריך לצוותא [חברים, צוות …]

כמו שאמרו בברכות (ו, ב) כל העולם כולו לא נברא אלא לצוות לזה,[1] שמע מינה דהוא צריך לצוותא דנבראים.

ואמרו ז"ל (עירובין נד, א) המהלך בדרך ואין לו לויה יעסוק בתורה,

והעולם הזה כולו נקרא הילוך בדרך

כמו שאמרו ז"ל (סוטה כא, א) על פסוק בהתהלכך תנחה וגו' בעולם הזה,

וכשאין לו צוותא יעסוק בתורה שהוא דפוס מעשה בראשית ושל כל הנבראים

כמו שאמרו בבראשית רבה (א, א),

ונמצא יש לו צוותא של כל הבריאה וכל העולם כולו.

ולכך נקרא עולם הזה בהתהלכך,

דהילוך רצה לומר טירדא

כמו שאמרו בברכות (יא, א) בלכתך וגו' הא טירדא דמצוה.

ועולם הזה כולו טירדא,

דלכן נקרא יום המיתה בתלמוד נח נפשיה שנח מטרדתו, כי אדם לעמל יולד.

ולכן אמרו בירושלמי (פ"ב דברכות ה"ד) אנא מן יומי לא כוונית, [אני מימי לא כיוונתי]

כי טירדא הוא היפך הכוונה כדאיתא בברכות שם,

ולכן אי אפשר כוונה שלימה בעולם הזה כלל.

ולכן נקרא שבת מעין עולם הבא שהוא יום מנוחה,

ועולם הזה זמן הטרחא (כמ"ש ע"ז ג, א) מי שטרח בערב שבת כו'.


צדקת הצדיק אות א

ראשית כניסת האדם לעבודת ה' צריך להיות בחפזון

כמו שמצינו בפסח מצרים שהיה נאכל בחפזון ולא פסח דורות.

מפני שההתחלה לנתק עצמו מכל תאות עולם הזה שהוא מקושר בהם צריך לשמור הרגע שמתעורר בו רצון ה'

ולחפוז על אותו רגע למהר לצאת מהם אולי יוכל.

ואחר כך שוב ילך במתינות ולאט כדין פסח דורות:


[1] ברכות ו, ב: "סוף דבר הכל נשמע את האלהים ירא ואת מצותיו שמור כי זה כל האדם. רבי שמעון בן עזאי אומר, ואמרי לה רבי שמעון בן זומא אומר: כל העולם כולו לא נברא אלא לצֶוֶת לזה".

 

לפרטים על השיעור השבועי

הורדת חוברת לאימון עצמי במתנה

אנחנו שונאים דואר זבל, המייל שלך לא מועבר לאיש ותוכל להסיר עצמך בקלות בכל עת