לכל הפוסטים

לרצות בכל הכוח

דמיון יגעת ומצאת כיוון מקצועי מסירות נפש עקשנות רצון תוצאות Oct 24, 2017

מה מביא אנשים לתוצאות יוצאות דופן? יש לשאלה הזו המון תשובות בשוק הדעות, ואני רוצה להציע את הזווית של ר' צדוק הכהן מלובלין. היא שונה מהזווית של הפסיכולוג התעסוקתי, של היועץ הארגוני, של המאמן, או של המנטור המפורסם מארצות הברית. היא לא עוסקת בשיטות ובטיפים להצלחה, לא ברגשות או מחשבות מעכבות, לא בשיתופי פעולה ולא בטכנולוגיות חדשות.

"ואמר ר' יצחק
אם יאמר לך אדם
יגעתי ולא מצאתי אל תאמן
לא יגעתי ומצאתי אל תאמן
יגעתי ומצאתי תאמן" בבלי מגילה ו

 

במבט ראשון הראה שר' יצחק אומר את המסר הרגיל 'תתאמץ ותצליח' אבל ר' צדוק מפרש שהיגיעה איננה עבודה קשה אלא השתוקקות


"כי כל השגה ומדריגה אינו אלא על ידי היגיעה
שהוא על ידי החשק וההשתוקקות שיש לאדם לדבר זה
ולא ינוח ולא ישקוט עד שימצא.
וגוף ההשגה נקרא מציאה,
שבאמת ה' יתן חכמה,
ואי אפשר לאדם להשיג שום דבר בכוחו והשתדלותו כלל.
רבי צדוק הכהן מלובלין - מחשבות חרוץ אות ז.

 

לפי ר' צדוק היגיעה הגדולה שלנו היא הרצון וההשתוקקות, ולא המאמץ הפיזי

המאמץ הפיזי הוא לא המקור להצלחה שלנו

ההצלחה היא בגדר 'מציאה' הפתעה שנוחתת עלינו מהשמיים אם השתוקקנו מספיק


החשק ש'לא ינוח ולא ישקוט עד שימצא' מפורש בקטע הבא

והאבות נקראו איתנים  שמעתי שפירושו עקשנים, פירוש שהיה להם תוקף החשק בוער כאש שלא ישקוט וינוח עד שיגיע למילויו… - צדקת הצדיק


מה שהפך את האבות לאבות הוא עקשנותם, חוסר הנכונות שלהם להתפשר על מילוי רצונם במלואו

כיוון שה' אחראי לתוצאות אפשר לבקש את הכל ולא להתפשר על פחות מכך

וכמו ששמעתי דכל אחד מישראל שחסר לאיזה דבר ומבקש גם בהפלגה היה פועל בודאי, רק (=אלא) שהוא מרוצה אחר כך בכל שהוא. וצריך לזה דעת שלא להתרצות, ולחשוב עצמו שאינו חסר רק בישועה שלימה 
העמדה הנפשית של החושק והמשתוקק שמתאר ר' צדוק היא של מסירות נפש, אני רוצה הכל ולא מוכן לשום דבר פחות מזה. לעמוד בתפילה ברצון לחיות בכל העוצמה או שום דבר, אני לא מוכן להתפשר על פחות מהמקסימום

ללכת עד הקצה עם הרצון שלך, זוהי היגיעה אמיתית שעליה נאמר יגעת ומצאת תאמין

כדי להגיע למקום הפנימי הזה דרוש תרגול, וכאן נעזר בר' אלימלך מליזנסק שכתב הוראות למסירות נפש בדמיון בקריאת שמע

וידמה בנפשו ויציר במחשבתו כאלו אש גדול ונורא בוער לפניו עד לב השמים, והוא בשביל קדשת השם יתברך שובר את טבעו ומפיל את עצמו להאש על קדוש השם יתברך

במבט ראשון אפשר לחשוב שהיו לחסידים הראשונים נטיות אבדניות, אבל מי שמעמיק להסתכל פנימה מבין שמסירות הנפש הדמיונית רק מגבירה את עוצמת החיים, מחדדת את הרצון ומעמידה אותו בטהרתו. התרגיל נועד להעצים את רצונו של המתפלל ולא לבטל אותו

מסירת הנפש בדמיון מאפשרת לנו לחוות את הרצון שלנו בעוצמה כאילו עשינו זאת במציאות. אם אתם מאמינים שהכוחות שיש בכם נוצרו בכדי לבוא לידי ביטוי נסו את זה בבית. לדמיין את עצמכם מבטאים אותם במלא העוצמה והחיות, מוכנים לעשות כל שנדרש בכדי להגשים אותה, פונים לה' ואומרים אם אתה לא רוצה אותי שחקן ראשי בחיים שלי אני מעדיף לא לשחק בכלל

כשאנחנו מעוררים את נקודת מסירות הנפש אנחנו מתחברים לרצון העמוק ביותר שמעבר לאישיות הפרטית שלנו. התנועה הפנימית של מסירות הנפש מגרשת את הפחדים והחולשות ומוציאה מתוכנו את הגדלות האמיתית שלנו

הורדת חוברת לאימון עצמי במתנה

אנחנו שונאים דואר זבל, המייל שלך לא מועבר לאיש ותוכל להסיר עצמך בקלות בכל עת