לכל הפוסטים
 

כאן אני תקוע ולא יעזור שום דבר, אולי רק פסיכיאטר

התחדשות ליל הסדר מתניעים ר' צדוק Mar 27, 2018

שיעור הכנה לליל הסדר ממתי וכסלר 

לימוד בספר רסיסי לילה של ר' צדוק הכהן מלובלין

לכל מי שרוצה לצאת לחרות

השיעור ניתן במסגרת תוכנית מתניעים פתיחת שבוע מכוון ואפקטיבי

 

רסיסי לילה נד

 

א... ועל זה ברא השם יתברך יצר רע ...

שעל ידי זה הוא תוקף השמחה כשמתעורר הזכרון מתוך השכחה

 

כנודע המשל מבן מלך שבא מארץ שביו למלך

וגם כשאינו בארץ שביו לגמרי רק שגר בעיר אחרת

או אפילו רק בבית אחר

או אפילו רק בחדר אחר

כי תענוג תמידי אינו תענוג

...

 

וזה כל ענין הגליות שהם הכנה לגאולה

וגאולת מצרים הוא הראשונה נאמר בה החודש הזה לכם ראש חדשים וגו'

ניתן אז להם מצות קידוש החודש

שאז היה ראשית התגלות החידוש דכנסת ישראל אחר ההעלם

והוא החידוש הראשון שנתגלה בעולם שעל זה נקבע חג הפסח.

כי כל המועדות הוא הרגשת השמחה

שמצד חידוש אור השם יתברך המתגלה ושופע בנפשות בני ישראל.

 

ב. וגילוי הראשון הוא זמן חירותינו

היינו השגת אור זה שאדם הישראלי הוא בן חורין

שאינו משועבד לשום כח ולשום דבר

לומר שאין יכול לינצל מזה כאשר חושבים המשוקעים בתאות וכדומה.

כי אין לך משוקעים יותר ממה שהיו אז במצרים ...

ועד שאמרו שאילו היו עוד שעה אחת

היו חס וחלילה נשקעים לגמרי עד שאי אפשר לצאת.

 

אלא שזה אי אפשר לנפש מישראל

ובהכרח היה שיצאו אותה שעה מהשיקוע לגמרי.

ואז נתחדש אור זה בלבבות דבני ישראל

והוא ההכנה למתן תורה

שאמרו ז"ל אל תקרא חרות אלא חירות (עירובין נד, א)

ממלכויות ויצר רע

דהכל אחד זה בחיצוניות והתגלות בעולם הזה וזה בפנימיות.

 

ויציאת מצרים היתה קודם מתן תורה

שהוא התחלת החירות בקטנות

כענין לידת הולד שהוא יוצא כרגע מאפילה לאור גדול

ומכל מקום הוא עדיין בקטנות וצריך להתגדל לאט לאט עד שבא לכלל דעת.

 

וזה נקרא בחודש השלישי ביום הזה (=מתן תורה בחודש סיון)

כי החידוש האמצעי אינו מורגש [כיוון] שהוא לאט לאט

אבל התגלות הדעת בלב

הוא החידוש המורגש וניכר בכל יום תמיד לעין כמראה באצבע.

 

וזהו חג השבועות ומתן תורה, אחר ההעלם של ימי הספירה

שאילו זכו והיה עת הרצון, היה כבר נשלם החירות הגמור

ולא יכנף עוד מוריך, (כלומר) שלא יהיה העלם עוד

כי יוכלו להרגיש החידושים כן על דרך זה גם בכל רגע

על ידי ההתעלות ממדרגה למדרגה

עד שהקודמת יהיה אוכמא (=שחורה) לגבי שאחריה

ולא יצטרכו להעלם גמור עוד.

הורדת חוברת לאימון עצמי במתנה

אנחנו שונאים דואר זבל, המייל שלך לא מועבר לאיש ותוכל להסיר עצמך בקלות בכל עת